Oranje Nesselande
http://twitter.com/#!/30_4_Nesselande
   Home      Vrijmarkt
Vrijmarkt: LET OP > NIEUWE LOCATIE !!!
 
Voor Koningsdag is het mogelijk om gratis een plekje te verkrijgen voor de vrijmarkt. In tegenstelling tot voorgaande jaren kan dit enkel nog op de parallelweg van de Sicilieboulevard. Hier is het mogelijk om een kleedje uit te spreiden om hierop je koopwaar aan te bieden.

      
 
  Aanmelden niet nodig:
 
  Om een plekje te verkrijgen is het niet nodig om je vooraf aan te melden. Op de dag zelf zijn de plaatsten op de parallelweg van de   
  Sicilieboulevard
gemarkeerd. Tussen deze markeringen is het toegestaan om je kleedje hierop te leggen. 
  Er zal door de organisatie van Boulevard Nesselande erop worden toegezien dat dit ordentelijk verloopt. 
 
  Vanaf 06.00uur starten wij met de opbouw. Wees er wel snel bij; wie het eerst komt, het eerst maalt.
 
Uit ervaringen van voorgaande jaren is gebleken dat zo rond 08.00uur er nagenoeg geen plek meer zal zijn. Er is ongeveer plaats voor 250 kleedjes! Vol=vol !
 
 
Huisregels:
 
 Enkele huisregels zijn van toepassing:
 
- het is niet toegestaan om die ochtend en verder ook de gehele dag het plein, boulevard of verder de stoep te betreden met motorvoertuigen.
 
- het is niet toegestaan om zelf een kraam te plaatsen.
 
- het is niet toegestaan om alcoholische dranken te verkopen, alsook te nuttigen, buiten het evenementen terrein. Er heerst een geldende A.P.V. voor het gehele winkelcentrum gebied op dit verbod.
 
- ten alle tijden dient na afloop de plek schoon en opgeruimd achter te worden gelaten.

- het verkopen van etens- en drankwaren is alleen voorbehouden aan de zittende winkeliers.
 
- aanwijzingen van de organisatie dient ten alle tijden worden opgevolgd.
 
- voor geleden schade, in welke vorm dan ook, is enkel eigen aansprakelijkheid van toepassing.